Jouw profiel
×
Alles over Benegas
×
Alles over Benegas
×

Retour/schade

Retour/schade

Fles beschadigd?

Je geregistreerde gasfles is niet meer bruikbaar door schade van buitenaf. Je kan deze gasfles daardoor niet meer inleveren bij een innamepunt. Je kan jouw fles wegbrengen naar het afvalbrengstation van de gemeente. En je kan jouw beschadigde gasfles archiveren. In dit geval krijg je geen statiegeld retour.